szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje Stellantis
Aukcje Noble Finance
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

Syndyk masy upadłości

Nazwa:

Udział w działce zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym

Data:
2024-07-30 00:00
Sprzedawca:
Syndyk masy upadłości
tel. 797 991 076
Cena wywoławcza
11 820,00 zł
Rodzaj licytacji:
konkurs ofert
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Domy
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI  

Adres do korespondencji: ul. Silniczna 5/10, 25-515 Kielce 

sprzeda z wolnej ręki w drodze konkursu ofert: 

- 1/8 we współwłasności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym,  stanowiącą działkę ewidencyjną nr 136 położonej w miejscowości Chałupki, gmina Morawica, objętej księgą wieczystą KI1L/00186948/1 za najwyższą oferowaną cenę jednak nie niższą niż 11 820,00zł. 

 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie pisemnej oferty wraz z wymaganymi dokumentami oraz wpłacenie wadium. Zainteresowani winni składać oferty korespondencyjnie do dnia 30.07.2024 roku na adres kancelarii syndyka (ul. Silniczna 5/10, 25-515 Kielce) w zamkniętej kopercie, na której to kopercie należy umieścić dopisek „Oferta KI1L/GUp-s/139/2023” a także wskazać dane oferenta wraz z numerem telefonu. Za zachowanie terminu uznaje się wpływ korespondencyjny przesyłki na adres syndyka do dnia 30.07.2024 r.   

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium określonego w regulaminie przetargu do dnia 30.07.2024 (data uznania na rachunku bankowym syndyka).  

Syndyk ustala liczbę otrzymanych ofert w 3 dni po upływie terminu składnia ofert i wyznacza termin ich otwarcia, nie później niż w terminie 7 dni od daty upływu terminu do składania ofert.  

W przypadku złożenia co najmniej dwóch takich samych najwyższych ofert za cenę nie niższą niż cena wywoławcza, Syndyk przeprowadza licytację ustną. Syndyk zarządza przeprowadzenie licytacji ustnej, nie wcześniej niż po upływie 7 dni od otwarcia ofert, o czym informuje oferentów e-mailowo lub listownie wskazując datę, miejsce i godzinę licytacji ustnej.  

Pozostałe warunki konkursu a także dokumenty, informacje i oświadczenia jakie winna zawierać oferta zamieszczone zostały w regulaminie konkursu.  

Regulamin konkursu oraz operat szacunkowy dostępne są w Biurze Syndyka. 

Dodatkowe informacje o przedmiocie konkursu, można uzyskać również pod nr tel. 797 991 076 oraz  e-mail: adw.grynda@gmail.com

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Chałupki
Województwo:
świętokrzyskie
1
2
3
4
5
6
7
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna